chcę wstąpić...

Jesteśmy Rycerzami Kolumba. Jest nas 2.000.000 mężczyzn, którzy służą Kościołowi wprowadzając wiarę w czyn.

Sześć powodów, aby zostać Rycerzem Kolumba

1. Jako członek największej na świecie i najbardziej dynamicznej katolickiej, bratniej organizacji będziesz we wspólnocie z 2 milionami braci i ich rodzinami w USA, Kanadzie, Meksyku, na Filipinach, w Ameryce Centralnej, Karaibach i w Polsce.

2. Osobiste zaangażowanie w działalność Zakonu dostarczy ci okazji służenia – w duchu braterstwa i miłosierdzia – Kościołowi Rzymsko–Katolickiemu na szczeblu lokalnym, diecezjalnym i uniwersalnym; a także służenia twojej społeczności i tym wśród nas, których los najbardziej dotknął.

3. Aktywne uczestnictwo w działalności rady – duchowej, bratniej, społecznej, sportowej i rozrywkowej będzie szkołą przewodzenia i da ci szansę rozwoju osobistego.

4. Będziesz miał satysfakcję z przynależności do organizacji podzielającej twoje religijne przekonania, która łączy mężczyzn o wspólnym światopoglądzie w dążeniu do wspólnego celu i stwarza możliwości zawiązania i utrwalania na lata więzów przyjaźni.

5. Odpowiedzią na troskę o rodzinę i lata kiedy będziesz na emeryturze jest tani program ubezpieczeniowy prowadzony przez braci rycerzy dla braci rycerzy, który zapewnia poczucie bezpieczeństwa i spokój ducha.

6. Słuszna duma, którą będziesz odczuwał jak wszyscy rycerze wiedząc, że wasza organizacja nie ustępuje nikomu pierwszeństwa w służeniu oparciem Ojcu Świętemu, biskupom i księżom; w służbie bliźnim, szczególnie tym najbardziej potrzebującym a także staje zjednoczona w obronie wartości chrześcijańskich wobec ataków na rodzinę i niewinne życie ludzkie.

Rycerzem Kolumba może zostać:

1. mężczyzna, który ukończył 18 lat
2. jest głęboko wierzącym i praktykującym katolikiem kościoła rzymskokatolickiego
3. czuje wewnętrzną potrzebę pomocy bliźnim i pogłębiania swojej wiary
4.    a.) zostanie zaproszony przez innego Rycerza
lub  b.) dostarczy zaświadczenie od Proboszcza swojej Parafii potwierdzające, że jest praktykującym katolikiem i podda się rozmowie kwalifikacyjnej z Kapelanem Zakonu

Wymagania:

- Otwarte serce na czynienie dobra
- Wiara, Nadzieja, Miłość

Dołącz do najstarszej i największej na świecie katolickiej organizacji charytatywnej - Zakonu Rycerzy Kolumba


Tu możesz pobrać kartę zgłoszeniową