Duchowa Adopcja Dziecka Nienarodzonego.

Utworzono: piątek, 17 marca 2017 g.23:30

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

25 marca (sobota)

 

To również obchodzony w Kościele Dzień Świętości Życia.

Podczas Mszy Św. będzie można w naszym kościele podjąć się Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą.

Druczki z modlitwa i przyrzeczeniem duchowej adopcji będa rozdawali po mszy Rycerze Kolumba.

Podpisane przyrzeczenie można będzie składać w wyznaczonym miejscu i zostanę złożone u Tronu Królowej Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze.

Osoby, które podejmą się adopcji i złożą podpisane zobowiązanie będą wpisane do Księgi Apelu Jasnogóskiego. 

Szczegóły podjęcia się Duchowej Adopcji zamieszczone są na stronie internetowej Parafii, oraz pomocą służą Rycerze Kolumba.