Info

Info

List do Rycerzy w Polsce

Utworzono: poniedziałek, 04, marzec 2013

Zacni Delegaci Rejonowi
Zacni Wielcy Rycerze
Zacni Bracia w Rycerstwie

Z radością pragniemy Was poinformować, że od ubiegłego miesiąca (luty 2013) Zakon Rycerzy Kolumba w Polsce liczy już 2550 Rycerzy.

To dzięki Waszemu ogromnemu zaangażowaniu w rozwój Zakonu jesteśmy obecni w wielu Parafiach, tworząc 49 Rad lokalnych na terenie całej Polski. Jeżeli do tego dodamy także inicjatywy okrągłych stołów, możemy być dumni z naszych wspólnych osiągnięć. Więcej Rycerzy to większe możliwości realizacji jeszcze bardziej ambitnych zadań na rzecz Kościoła i społeczności parafialnych. Mamy świadomość, że różnorodność zadań i inicjatyw, jakie podejmujemy każdego dnia, jest coraz większa. Aby podołać czekającym nas wyzwaniom i oczekiwaniom tak wielu wspólnot parafialnych konieczne jest, aby jeszcze bardziej zdynamizować naszą aktywność rekrutacyjną, zarówno w dotychczasowych jak i nowych środowiskach. Służba Kościołowi i realizacja wizji naszego Założyciela Ks. Michaela McGivney’a obecności Rycerzy Kolumba w każdej Parafii, powinny być naszym celem.

Okres Wielkiego Postu jaki obecnie przeżywamy to czas modlitwy, duchowej przemiany naszych serc i wielu postanowień dotyczących Rycerstwa. Błogosławiony Jan Paweł II w swoim liście do Rycerzy Kolumba z 9 października 2003 roku pisał: „Obyście, zachowując wierność wizji ks. Michaela McGivney’a, nie ustawali w poszukiwaniu nowych dróg bycia zaczynem Ewangelii w tym świecie i stanowili siłę duchową odnowy Kościoła w duchu świętości, jedności i prawdy”.

Drodzy Bracia! Te głębokie w swojej wymowie słowa, to zaproszenie dla nas wszystkich do ciągłego doskonalenia i rozwoju Rycerstwa w duchu Wiary. Wielkim przywilejem - ale i odpowiedzialnością - jest możliwość zaproszenia wszystkich katolickich mężczyzn, spełniających warunki przystąpienia, do naszego Zakonu. Zróbmy więc wszystko, aby właśnie teraz - w okresie Wielkiego Postu - dać szansę nowym kandydatom włączenia się do naszej wspólnoty. Zainspirowani naszą historią i dziedzictwem Zakonu zaplanujmy w najbliższym czasie ceremonię przyjęcia nowych Rycerzy. Pamiętajmy przy tym, aby w czasie rozmów Rycerzy z kandydatami przekazać im pełną wiedzę o naszym Zakonie, który powstał po to, abyśmy mogli umacniać swoją Wiarę, wspólnie działać na rzecz Kościoła i społeczności lokalnych oraz spieszyć z braterską pomocą sobie nawzajem. Wspólnie z prawie dwumilionową społecznością Braci Rycerzy Kolumba na świecie możemy zbudować prawdziwą cywilizację miłości.

Vivat Jezus!

W imieniu funkcjonariuszy stanowych
Leszek Kucharski - Dyrektor Stanowy ds. Członkostwa