Inicjatywa wspierana przez Rycerzy Kolumba

Proszę o zapoznanie się i wspieranie inicjatywy.

Arkusz do zbierania podpisów w formie papierowej: http://www.oneofus.eu/forms_paper_collection/POLAND.pdf

Wypełnione formularze można na bieżąco dostarczać do Braci Rycerzy naszej Rady, a następnie do WR.