Modlitwa w Intencji Kościoła

monitoring pozycji

 

 


Modlitwa w Intencji Kościoła

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu Swojego
Kościoła, dziękujemy Tobie za posługę papieża
Benedykta XVI i jego bezinteresowną opiekę, którą
otaczał nas jako Następca Piotra i Twój Wikariusz na
ziemi.

Dobry Pasterzu, który założyłeś Swój Kościół na
opoce wiary Piotra i nigdy nie zostawiłeś swojego
stada bez opieki, obdarz nas teraz miłością i utrzymaj
Swój Kościół w wierze, nadziei i miłosierdziu.

Wybierz, Panie Jezu, w Swojej bezgranicznej miłości
do nas, nowego Papieża dla Swojego Kościoła, który
zadowoli Ciebie swoją świętobliwością i poprowadzi
nas wiernie ku Tobie, który jesteś taki sam wczoraj,
dziś i na wieki.

Amen.

 

 

http://www.prayerforthechurch.com/pfc/pl/index.html