O nas

Był rok 1881. W miejscowości New Haven w stanie Connecticut w USA nie żyło się łatwo katolickim rodzinom. Środowisko irlandzkich imigrantów miało też wiele problemów z własną tożsamością religijną. Do tego dochodziły ataki prasowe niechętnych katolikom grup, krytykujących budowę kościoła w arystokratycznej dzielnicy New Haven. Ksiądz Michael McGivney, proboszcz parafii NMP, miał jednak wsparcie ze strony kilku wiernych. Spotkali się kiedyś w piwnicy kościoła i zaczęli dyskutować o stworzeniu organizacji, która wspierałaby finansowo Kościół, nie tylko instytucjonalny, ale także rodziny potrzebujące pomocy. Chodziło zwłaszcza o rodziny, w których zabrakło żywiciela z powodu choroby lub jego śmierci.
McGivney chciał zbudować silną organizację mężczyzn, którzy na fundamencie żywej wiary i jedności z Kościołem tworzyliby sieć braterskich relacji, pomagając sobie nawzajem i innym. „Jedność i Miłosierdzie” były głównymi hasłami organizacji, która w marcu 1882 roku formalnie przyjęła nazwę Zakonu Rycerzy Kolumba (Knights of Columbus). Później doszły „Braterstwo i Patriotyzm”. Nazwa celowo odwoływała się do katolickiej tożsamości odkrywcy Nowego Świata. Struktura RK składa się z rad, a na czele zakonu stoi Najwyższy Rycerz – zaś na czele rady Wielki Rycerz.
Kilka rad tworzy Rejon, rejonem kieruje Delegat Rejonowy. Kilka Rejonów tworzy Stan(w Polsce jest 25 Rejonów) – na jego czele stoi Delegat Stanowy wraz z Radą Stanową. W skład rady Stanowej wchodzą oprócz Delegata Stanowego: Sekretarz Stanowy, Skarbnik Stanowy, Radca Stanowy i Kustosz Stanowy                                                                        .
 
W działalności RK jest szansa na odnalezienie się mężczyzn w Kościele. – Życie religijne w Polsce jest zdominowane przez kobiety, chcemy więc stworzyć pole do działania również mężczyznom – mówi jeden z kapelanów Rycerzy Kolumba. – Rycerze kładą nacisk na postawę ojca, uczą się, jak być mężczyzną w Kościele i rodzinie.
Bardzo ważne są konkretne działania, jakie rycerze mogą i przede wszystkim chcą podejmować w parafiach i społecznościach lokalnych. Od pomysłów do czynów . Parafialny Okrągły Stół – to pomysł tworzenia więzi między sąsiednimi parafiami, organizują dyskusje przy parafiach ,organizują zbiórkę różnych rzeczy dla potrzebujących i pomoc. Wzywają też do aktywnej walki o poszanowanie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Rycerze chcą promować zarówno adorację Najświętszego Sakramentu, jak też organizują zawody sportowe dla młodzieży ,turnieje szachowe, bale charytatywne, pikniki rodzinne a także rekolekcje dla siebie i swoich rodzin. Pomysłów na działanie może być wiele-musi się nam tylko chcieć!
W całej Polsce jest nas już ponad 4500, a na całym świecie 1,8 mln
Odwagi rycerzom w Polsce dodaje z pewnością fakt, że kilku biskupów przyłączyło się już do naszych szeregów i wielu księży aby zadbać o nasze potrzeby duchowe… A kapelanem polskich Rycerzy Kolumba został kard. Macharski.
To właśnie Jan Paweł II chciał, żeby rycerze zaczęli swoją działalność w Europie właśnie od Polski. I tak się stało. Przyłbice otwarte, tak łatwiej wypatrzyć wroga. Rycerze na pierwszy pojedynek wyzywają nasze nierzadkie katolickie lenistwo, polskie narzekanie i idą jak w słowach pieśni Króluj nam Chryste „DO WALKI Z GRZECHEM SWEJ DUSZY”
Rycerzem Kolumba może zostać każdy mężczyzna który:
1. ukończył 18 lat                                                                                             
2. jest głęboko wierzącym i praktykującym katolikiem kościoła rzymskokatolickiego                    
 3. czuje wewnętrzną potrzebę pomocy bliźnim i pogłębiania swojej wiary             
4.
a.) zostanie zaproszony przez innego Rycerza lub                                                              
b.) dostarczy zaświadczenie od Proboszcza swojej Parafii potwierdzające, że jest               praktykującym katolikiem i podda się rozmowie kwalifikacyjnej z Kapelanem i Komitetem d/s przyjęć Rady.
5. ma otwarte serce na czynienie dobra
Rycerze Kolumba w naszej parafii.
W roku 2009 ksiądz dr Witold Kania na mocy dekretu Jego Ekscelencji Abp. Damiana Zimonia zapoczątkował działalność Rycerzy Kolumba w naszej archidiecezji.
W listopadzie 2009 roku kilku naszych parafian wstąpiło do zakonu Rycerzy Kolumba. W marcu 2010 roku powstała pierwsza Rada Rycerzy Kolumba (nr 15983 im. Matki Bożej Piekarskiej) w Archidiecezji Katowickiej. Ma ona swoją siedzibę w Tychach Czułowie.
   24 października 2010r. 32 mężczyzn, którzy wstąpili do Rady Zakonu Rycerzy Kolumba w Tychach między listopadem 2009 a październikiem 2010 postanowiło utworzyć Radę Rycerzy Kolumba im. Matki Boskiej Fatimskiej przy parafii Piusa X w Rudzie Śląskiej.
   Rada Najwyższa Zakonu Rycerzy Kolumba z dniem 24.10.2010r. ukonstytuowała Radę z Rudy Śl. za pośrednictwem Najwyższego Rycerza jest Carla A. Andersona i nadała jej nr 15160. W chwili obecnej w naszej Radzie mamy 66 Rycerzy Kolumba – z czego 27 to nasi           parafianie.
A tu możesz odwiedzić stronę Rycerzy Kolumba
 www.rycerzekolumba.com
Funkcjonariusze naszej rady w roku bratnim 2016/2017 
10 czerwca 2016 podobnie jak w wielu radach w całej Polsce tak i u nas przeprowadziliśmy wybory w naszej radzie. Zacne gremium dokonało następujących wyborów powołując na rok bratni 2016/2017 na następujące stanowiska braci :  
 
Kapelan - ks. Proboszcz Krzysztof Sitek
 
Wielki Rycerz  -   Witold Zmysłowski
 
Zastępca Wielkiego Rycerza  -   Andrzej Polczyk
 
Kanclerz  -  Jerzy Pawlenka 
 
Kustosz  -  Sebastian Zdebel 
 
Skarbnik   -     Karol Czekała 
 
Radca Rady  -  Józef Sarek
 
Powiernik na okres trzyletni  - Michał Tworuszka  
 
Powiernik na okres dwuletni  -  Zbigniew Wnękowicz
 
Powiernik na okres roczny  -  Andrzej Stefaniuk 
 
Strażnicy wnętrz  -  Henryk Urban, Norbert Klosa,  
 
Strażnik bram  -   Antoni Cieślak ,
 
Sekretarz ds. finansów - Roman Kiełkowski
 
Kronikarz - 
 
Niech dobrze nam służą i pamiętajmy o nich w modlitwach. Vivat Jezus
 
*Honorowymi kapelanami naszej rady są:
-ks. Profesor Arkadiusz Wuwer
-ks. Dziekan Adam Brzyszkowski
*Delegatem Stanowym w Polsce jest Andrzej Anasiak
*Radcą Stanowym jest Andrzej Stefaniuk
*Delegatem Rejonowym rejonu nr 17 (Ruda Śląska 1 parafia Piusa X, Ruda Śląska 10 parafia św. Wawrzyńca, Wrocław, Milicz) jest  Andrzej Stefaniuk kontakt telefoniczny: 730 790 725
*Delegatem Rejonowym rejonu nr 20 (Dąbrowa Górnicza - Ząbkowice, Sławków, Olkusz, Sosnowiec, Czeladź) jest Witold Zmysłowski kontakt telefoniczny: 501 459 484
 
Pozdrawiam po rycersku -Vivat Jezus
Witold Zmysłowski Wielki Rycerz Rady nr 15160 im. Matki Bożej Fatimskiej
kontakt telefoniczny:  501 459 484
Adres Mailowy Wielkiego Rycerza: wr15160@rycerzekolumba.com

-------------------------------

nie zastanawiaj sie, przyłacz sie do nas, odnajdź siebie 

 

Ponadto zapraszamy do poznania naszego założyciela ks McGivneya. Wspaniale pokazuje to film zamieszczony na stronie jemu poświęconej (odnośnik do strony i filmu na ikonie poniżej)