Podziękowania dla naszej Rady

Otrzymaliśmy podziękowanie od organizatorów zawodów sportowych Wyższego Seminarium Duchownego w Katowicach.