Wiara w biznesie

Utworzono: piątek, 02 grudnia 2016 g.22:35

Wiara w biznesie projekt utworzony przez katolików, który ma na celu zjednoczyć wszystkich chrześcijan, aby swoją postawą świadczyli o swojej wierze zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Ten projekt ma nas integrować, uczyć współpracy, otwierać na drugiego człowieka oraz budować społeczność w oparciu o fundament wspólnych wartości.

Jednym z prelegentów jest krakowski kapelan Rycerzy Kolumba - ks. dr Marek Leśniak!